Marterwering

Heeft u last van een steenmarter? Ga niet proberen de marter zelf te vangen of te verjagen. Dit is verboden en bovendien zinloos. Waar u de een wegjaagt, komt na verloop van tijd zo de volgende soortgenoot zich huisvesten.

Met onze dakgoot-bescherming inclusief vogel- marterschroot weert u zich tegen het indringen via dakgoten, van steenmarters en andere ongedierte.


STEENMARTER OVERLAST

Met onze dakgoot-bescherming blokkeren wij de favoriete entree van de steenmarter die via de dakgoten onder het dak kruipen gegarandeerd dicht, hierdoor bent u marterproof. Dit is een nieuwe en een zeer unieke diervriendelijke oplossing.

Een marter in huis kan veel overlast veroorzaken en ze zorgen voor enorme schades door onder meer door knagen, wroeten, urine, ontlasting en resten van prooidieren die in staat van ontbinding zijn. Dit kan muren, daken en plafonds ernstig beschadigen. Ook zorgt het geluid van de marters voor stress en slapeloze nachten bij vele bewoners. Met onze dakgoot bladrooster inclusief marterschroot is de schade en overlast door de steenmarters verleden tijd.


STEENMARTERS WEREN

Hoe weet ik of ik een steenmarter in huis heb? En hoe kan ik steenmarters weren uit huis, zolder en dakgoten. Steenmarters deponeren hun uitwerpselen meestal in een latrine. Dat wil zeggen op een dezelfde plek of als een rij achter elkaar. Een latrine bestaat uit uitwerpselen, urine en resten van dode dieren. Je kunt voorstellen dat zo’n latrine een enorme geur gaat achterlaten gevolgd door plekken die zichtbaar zijn op bijvoorbeeld een plafond. Vervolgens kan deze latrine ook weer ander ongedierte aantrekken zoals vliegen.

Steenmarters maken zware bonkende geluiden anders dan ratten of muizen deze maken meer trippelende geluiden en racen achter elkaar aan. Nog een kenmerk maar wat moeilijker te herkennen zijn pootafdrukken of krabsporen op een oppervlak. Tevens het aantreffen van veren of dode dieren zijn zeker niet vreemd.


WELKE SCHADE KAN DE STEENMARTER AANRICHTEN

Natuurlijk als een steenmarter in een gebouw probeert binnen te komen ontstaat de eerste schade. Eenmaal binnen zijn ze gek op glas of steenwol hiervan maken ze hun nestje of gewoon leuk om te spelen. Dan zijn stroomdraden, leidingen of bekabeling in ruimtes altijd interessant omdat het kan bewegen en vaak bijtbaar is met alle gevolgen van dien. Schade door reuk, uitwerpsen met de gevolgen daarvan worden hierboven genoemd. Als laatste de psychische schade die wij altijd weer horen van mensen. Het idee dat er “iets” ongewenst in je huis aanwezig is, met de daarbij behorende geluiden die je nachtrust flink kunnen verstoren.

In openbare gebouwen zijn alarm meldingen geen ongewone zaak, natuurlijk brengt dat kosten met zich mee door het uitrukken van hulpdiensten.


STEENMARTER, BESCHERMDE SOORT

Steenmarters hebben een beschermde status en mogen niet worden gevangen of gedood. Wie dit probeert, of de nest- of slaapplaats van een marterachtige verstoort, begaat een strafbaar feit en riskeert zo een flinke boete. U mag dus ook de toegang naar zijn nest niet afsluiten, omdat de kans bestaat dat u daarmee marters opsluit onder het dak of in de spouw. Dat u niets meer hoort betekent niet dat alle dieren weg zijn, er kunnen nog steenmarters of hun jongen aanwezig zijn.

Let op:

Steenmarters kunnen drager zijn van verschillende ziektes of bacterien die ook voor de mens schadelijk kunnen zijn (botulisme, hondsdolheid). Wees dus altijd voorzichtig!